ماشین های لوکس (Luxury Cars)

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه ماشین های لوکس) شامل 10 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای خارجی(Environment) پروژه های خود را زینت ببخشید.

رایگان!

ماشین های صنعتی – Industrial Car

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه ماشین های صنعتی) شامل 52 نمونه ماشین صنعتی و متعلقات می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

100,000 تومان

ماشین های خدماتی – Service Cars

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه ماشین های خدماتی) شامل 12 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!