رندر فارم

رندر فارم رم، یکی از سرویس های مدرسه رم می باشد که در راستای حل چالش های رندرینگ در پروژه های فیلم کوتاه و بلند انیمیشن ، تیزر های تبلیغاتی ، پروژه های معماری و رندر های تک شات آماده سرویس دهی و همکاری می باشد.

برای درخواست همکاری میتوانید با مجموعه تماس بگیرید.