اهداف و چشم انداز های مدرسه رم

شفاف باشید، متفاوت باشید

چشم اندار و تعیین جهت سازمان:

بدون شک تعیین رسالت و مشخص کردن چشم انداز از بخش های مهم یک برنامه ریزی استراتژیک هستند. با جهت گیری مناسب در زمینه آموزش در پی آنیم که به تولید علم و ثروت، کارآفرینی و فرهنگ سازی برای کشوری ثروتمند، تاریخی و با اصالت بپردازیم. چشم انداز ما در ادامه ارزش هایی است که امروز تعریف کرده ایم. برای دست یابی به آن، ابتدا قابلیت ها و فرصت های امروز را مطالعه می کنیم، سپس تصویری واقعی و آگاهانه از آینده ارائه می دهیم.

سازمان ما چه ارزش هایی را برای جامعه تامین می کند؟

ایجاد تغییر در رفتار حرفه ای، توسعه مهارت های نیروی انسانی، فراهم کردن پایگاه های علمی، انتقال دانش و ایجاد اشتغال در جامعه از جمله ارزش هایی هستند که اعضای هیئت موسس سازمان به آن ها اعتقاد دارند و برای تحقق آن ها تلاش می کنند. برای تامین این ارزش ها، سازمان باید به سطح مطلوبی از تاثیر گذاری برسد. برای رسیدن به این سطح، عناصری همچون هدف گذاری، فرایند انجام عملیات، منابع مالی، مشتری، تمرکز استراتژیک، ایجاد فرصت، بهبود مهارت کارکنان و تشویق آنان به رشد فردی، افزایش خلاقیت و نحوه مدیریت دخیل هستند.

اهداف بلند مدت سازمان:

رهبری فناوری، توسعه محصول، افزایش کیفیت آموزش و خدمات پشتیبانی، بالا بردن توان نیروی کارآمد در کشور و تبدیل شدن به مشتری مدار ترین کمپانی سی جی (CG) از اهداف بلند مدت سازمان ما هستند.
توضیح: CG مخفف Computer Graphic/ Computer Generated یکی از قدیمی ترین علوم رشته های کامپیوتر.