آباژور و میزهای مدرن (Lamp Shades & Modern Tables)

ین محصول در سری مبلمان (زیر مجموعه آباژور و میز های مدرن) شامل 104 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای داخلی پروژه های خود را زینت ببخشید.

رایگان!

خانه و آشپزخانه (Home & Kitchen)

این محصول در سری لوازم جانبی (زیر مجموعه خانه و آشپزخانه) شامل 40 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای داخلی پروژه های خود را زینت ببخشید.

رایگان!

درختان – Trees

این محصول در سری گیاهان (زیر مجموعه درختان) شامل 80 نمونه درخت 4 فصل می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!

شهر CTY – 01

این محصول در سری ساختمان ها (زیر مجموعه شهر) شامل 3 نمونه شهر مدرن/خاورمیانه ای و پیشرفته( High Tech) تهیه شده است.

100,000 تومان

صندلی های مدرن – Modern Chair

این محصول در سری مبلمان (زیر مجموعه صندلی های مدرن) شامل 52 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای داخلی پروژه های خود را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!

گیاهان صحرایی – Field Plants

این محصول در سری گیاهان (زیر مجموعه گیاهان صحرایی) شامل 156 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای بیرونی (Environment ) پروژه های خود را زینت ببخشید.

رایگان!

لوازم پذیرایی – Catering

این محصول در سری لوازم جانبی (زیر مجموعه لوازم پذیرایی) شامل 69 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای داخلی پروژه های خود را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!

ماشین های خدماتی – Service Cars

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه ماشین های خدماتی) شامل 12 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!

ماشین های صنعتی – Industrial Car

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه ماشین های صنعتی) شامل 52 نمونه ماشین صنعتی و متعلقات می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

100,000 تومان

ماشین های لوکس (Luxury Cars)

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه ماشین های لوکس) شامل 10 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای خارجی(Environment) پروژه های خود را زینت ببخشید.

رایگان!

موتور سیکلت – Motorcycle

این محصول در سری وسایل نقلیه (زیر مجموعه موتورسیکلت) شامل 13 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!

میوه و سبزیجات (Fruits & Vegetables)

این محصول در سری غذاها (زیر مجموعه میوه و سبزیجات) شامل 44 نمونه میوه و سبزیجات می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید.

رایگان!

نوستالژی – Nostalgia

این محصول در سری لوازم جانبی (زیر مجموعه نوستالژیک) شامل 50 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای داخلی پروژه های خود را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!