آموزش آناتومی انسان در نرم افزار زیبراش

بسته آموزش آناتومی انسان در نرم افزار زیبراش به اجرای صحیح مدلسازی و رعایت آناتومی و توپولوژی انسان در جهت خلق کاراکتر می پردازد.

425,000 تومان

آموزش ریگ صورت در نرم افزار مایا

بسته آموزش ریگ صورت در نرم افزار مایا به بررسی ابزارها و قیدهای لازم برای اجرای ریگ صورت و اختصاص دادن ریگ به پوسته می پردازد.

325,000 تومان

آموزش UV و تکسچر در نرم افزار مایا

بسته آموزش UV و تکسچر در نرم افزار مایا به بررسی نحوه اختصاص یو وی مناسب به اشکال مختلف به منظور آماده سازی جهت مرحله تکسچرینگ می پردازد.

175,000 تومان

آموزش سیستم Vellum در نرم افزار هودینی

بسته آموزش سیستم Vellum در نرم افزار هودینی به آموزش شبیه سازی سیستم های داینامیکی متنوع از جمله پارچه و لباس، مو، دانه ها و … می پردازد.

375,000 تومان

آموزش زبان VEX در نرم افزار هودینی

بسته آموزش زبان VEX در نرم افزار هودینی به آموزش اصول مقدماتی نگارش زبان VEX و همچنین انجام پروژه های متنوع با استفاده از آن می پردازد.

375,000 تومان

آموزش مقدماتی نرم افزار هودینی

بسته آموزش مقدماتی نرم افزار هودینی با معرفی محیط نرم افزار هودینی و بررسی Nodeهای پرکاربرد، پروژه های متنوعی را مورد بحث قرار می دهد.

350,000 تومان

آموزش ساخت تکسچر و متریال در نرم افزار سابستنس

بسته آموزش ساخت تکسچر و متریال در نرم افزار سابستنس به بررسی نحوه تکسچرینگ و ساخت متریال و معرفی انواع خروجی از این نرم افزار می پردازد.

300,000 تومان

پک جامع گرافیک

پک جامع گرافیک به بررسی جامع مبانی رنگ، کادربندی، ترکیب بندی، پیاده سازی 4 نگاه و اجرای ایده های موشن گرافیکی در نرم افزار مایا می پردازد.

375,000 تومان