درختان – Trees

این محصول در سری گیاهان (زیر مجموعه درختان) شامل 80 نمونه درخت 4 فصل می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها انواع پروژه های مرتبط را زینت ببخشید. به علاوه این مدل ها برای تمامی زمینه های CG از جمله انیمیشن، سینما، گرافیک، معماری و بازی سازی قابل استفاده اند.

رایگان!

گیاهان صحرایی – Field Plants

این محصول در سری گیاهان (زیر مجموعه گیاهان صحرایی) شامل 156 نمونه می باشد. شما می توانید با استفاده از این نمونه ها فضای بیرونی (Environment ) پروژه های خود را زینت ببخشید.

رایگان!