ریگ کارکترهای متنوع شامل انسان، کارکترهای فانتزی و چهارپا اماده جهت تمرین انیمیت در سطوح:

  • مبتدی: (Timing، Squash & stretch، Follow Through & Overlapping Action)
  • متوسطه: (Weight، Arc، Body Mechanics)
  • پیشرفته: (Acting، lip sync)

ویژگی ها:

  • قابلیت تنظیم Ik،Fk
  • قابلیت تنظیم مقدار Poly در Viewport
  • قابلیت تنظیم و تیپ بندی کاراکتر

Malcolm v2.0 

دانلود

Mery Project v3.5

دانلود

Gumroad Mega Pack v1.1

دانلود

Ballie

دانلود

Bird Ball

دانلود

Monster Ball

دانلود

Pinky

دانلود

Sloan

دانلود

Squirrels

دانلود

Stella

دانلود

Stewart

دانلود